Dé marktplaats voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Beursvloer op donderdag 21 Sept van 19.00-22.00 in de Noaberpoort

21-08-2017

De Haaksbergse Uitdaging is de ”Sociale verbinder” tussen mensen, maatschappelijke organisaties uit de Haaksbergse samenleving en het plaatselijke bedrijfsleven. Wij dagen maatschappelijk betrokken ondernemers uit om menskrachtmaterialen en middelen in te zetten voor de inwoners van ons dorp. Onze voornaamste doelstelling is het verbeteren van de leefkwaliteit van inwoners van Haaksbergen.

Stichtingen en verenigingen op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en natuur, maar ook buurtverenigingen en burgerinitiatieven hebben hulpvragen. Of het nu gaat om het beschikbaar stellen van vergaderruimte, het verlenen van juridisch of commercieel advies, extra menskracht bij projecten of het verkrijgen van materialen. Voor al deze hulpvragen kunt u terecht bij de Haaksbergse Uitdaging.

De Haaksbergse Uitdaging organiseert de Beursvloer op 21 September 2017 in de Noaberpoort van 19.00-22.00 uur. De Beursvloer kan ook interessant zijn voor vrijwilligersorganisaties. Hebt U een vraag dien die dan in bij de Haaksbergse Uitdaging.

Voor meer informatie zie de website http://haaksbergseuitdaging.nl/ en het Tubantia artikel van 18 augustus 2017 over de Beursvloer in Haaksbergen.