Dé marktplaats voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Kenniscafé 'Communicatie voor sportverenigingen'

30-01-2019

Krachtige vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de lokale samenleving. Om deze rol nu én in de toekomst met succes te vervullen, organiseert Vrijwilligerswerk Haaksbergen korte cursussen en kenniscafe’s om informeel kennis en ontwikkeling met elkaar te delen en door te geven.

Communicatie verandert. Razendsnel zelfs. In een aantal jaar verdween bij veel sportverenigingen het clubblad en werden platforms als Instagram verwelkomd. Welke middelen kies je voor de vereniging? Hoe kunnen sportverenigingen succesvol(ler) zijn met social media? Hoe communiceert een sportvereniging optimaal met haar doelgroepen? Hoe verhoudt zich dit tot de richtlijnen van de AVG? Dit en andere onderwerpen komen aan bod tijdens het eerste kenniscafé ‘Communicatie voor sportverenigingen’.

De avond wordt verzorgd door Martin van Berkel, oprichter van Clubbereik. Clubbereik biedt verschillende diensten aan sportverenigingen – en andere organisaties of professionals uit de sportwereld – aan om hun communicatie naar een hoger niveau te tillen. Bij alle diensten staat centraal hoe de koppeling gemaakt wordt tussen strategische doelen en de praktische uitvoering van communicatie.

Maandag 25 november 2019
19.30 - 22.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Kantine sporthal de Els, Trompstraat 20

Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Kim van Es, Coördinator Vrijwilligerswerk Haaksbergen via telefoonnummer 06 – 2185 1782 of per mail via k.vanes@noaberpoort.nl. Kijk ook op vrijwilligerswerkhaaksbergen.nl en onze facebookpagina Noaberpoort voor meer activiteiten.