Hulp voor iemand anders

Mantelzorgondersteuning

Wie mantelzorger is, zorgt vaak lang en intensief voor iemand die ziek is of een beperking heeft. Die zorg vraagt vaak heel veel van mantelzorgers. Lichamelijk én emotioneel. De Noaberpoort biedt praktische hulp en ondersteuning aan mantelzorgers.

Heeft u vragen over praktische zaken en regelingen in de zorg? Kunt u wel wat hulp en ondersteuning gebruiken? Dan kunt u terecht bij de mantelzorgconsulent van de Noaberpoort. De mantelzorgconsulent biedt een luisterend oor en kan meedenken over uw rol als mantelzorger, zodat u de zorg voor uw naaste(n) zo goed mogelijk kunt blijven geven.

De Noaberpoort biedt:

  • Persoonlijk advies en ondersteuning.
  • Iemand met wie u de zorg kunt delen, zodat u zelf kunt ontspannen.
  • Tijdelijke vervanging, zodat u nieuwe energie op kunt doen.
  • Cursussen om uw kennis te vergroten
  • Themabijeenkomsten om andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen te delen.

Trainingen en cursussen

Ook worden er door de Noaberpoort trainingen en cursussen voor mantelzorgers aangeboden en zijn er verschillende themabijeenkomsten:

  • De kracht van herinneringen: Dementie is heel ingrijpend, voor de persoon met dementie zelf maar ook voor zijn omgeving. Wat kun je verwachten? Wat kun je beter wel en wat beter niet doen? Hoe kun je de band tussen iemand met dementie en mantelzorger verbeteren? Het project ‘Kracht van herinneringen’ bestaat uit een serie bijeenkomsten voor mensen met dementie en mantelzorgers samen.
  • Kunst van het zorgen en loslaten: De Kunst van het Zorgen en Loslaten is een traject voor mantelzorgers die vragen hebben op het gebied van zorgen en loslaten, die zicht in de zorgsituatie niet in balans voelen en werkende mantelzorgers die vastlopen in hun dagelijks functioneren.
  • Omgaan met dementie
  • Thema-avond: Een keer in de twee maanden is er een thema-avond voor mantelzorgers. Er wordt per half jaar een overzicht gemaakt, die op de website en als flyer te zien is.
  • Lotgenotencontact

Alleenstaande hulpvragers

Naast mantelzorgers kunnen ook alleenstaande hulpvragers aankloppen bij de Noaberpoort als het gaat om bezoeken van ouderen en zieken, boodschappen doen en begeleiding bij winkelbezoek, begeleid vervoer naar ziekenhuis of huisarts en terminale thuiszorg.

Jonge mantelzorgers

Veel kinderen en jongeren maken het mee: bij hen thuis is iemand langdurig ziek. Bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke of psychische ziekte, een beperking of een ernstige verslaving. Het kan gaan om je vader, moeder, broer of zus of om een inwonende opa of oma. Bij zeker 1 op de 10 jongeren is dit het geval. Zij helpen thuis vaak mee om de boel draaiende te houden en dat gaat niet altijd zonder (kop)zorgen! Speciaal voor deze doelgroep worden diverse groepsactiviteiten georganiseerd. Kijk voor meer informatie op http://www.siztwente.nl/jongemantelzorgers. Ook kunnen jonge mantelzorgers bij de Noaberpoort terecht voor meer informatie. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met de Noaberpoort via telefoonnummer (053) 573 45 89 of per mail via info@noaberpoort.nl.

Afspraak maken

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van advies en ondersteuning in uw situatie? Of wilt u meer informatie over de cursussen en themabijeenkomsten? Neem dan contact op met Gerda van der Velde, mantelzorgconsulent bij de Noaberpoort. Dat kan via telefoonnummer (053) 573 45 89 of per mail via g.vandervelde@noaberpoort.nl.