Hulp voor iemand anders

Ouderenwerk

Het welzijnswerk voor ouderen is bedoeld om ouderen te ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk zelfredzaam zijn.Zelf de regie houden en meedoen in de samenleving is voor het welzijn van ouderen van groot belang. Het welzijnswerk biedt ondersteuning door middel van voorlichting, ondersteunende diensten én activiteiten voor ouderen.

Wat biedt het welzijnswerk voor ouderen?

  • Signaleert en verbindt ouderen met vrijwilligers of organisaties die hen verder helpen;
  • Biedt begeleiding aan groepen vrijwilligers die zich inzetten voor de ouderen;
  • Creëert de mogelijkheid voor ouderen om elkaar te ontmoeten;
  • Geeft ondersteuning bij het opzetten van nieuwe activiteiten voor en door ouderen.

Wat doet een ouderenadviseur?

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Soms is er echter ondersteuning nodig om dat te realiseren. In het oerwoud van zorgaanbieders en financiële regelingen, is het voor ouderen soms lastig om het juiste antwoord of een oplossing te vinden. De ouderenadviseur helpt de oudere, of zijn of haar omgeving, de weg te vinden naar de juiste ondersteuning. Zo nodig bemiddelt ze daarin of verwijst zij ouderen door.

Bij welke problemen kan de ouderenadviseur helpen?

  • Mijn man is overleden. Ik voel mij nu verdrietig en eenzaam. Wie kan me ondersteuning bieden?
  • Mijn vader wordt vergeetachtig. Wat moet ik doen?
  • Ik zorg al drie jaar voor mijn zieke vrouw. Ik vind dit soms erg zwaar. Kan ik hierbij ondersteuning krijgen en bij wie kan ik terecht?
  • Ik ben niet meer goed ter been, maar ik wil in mijn eigen huis blijven wonen. Welke mogelijkheden zijn er?
  • Wat is er te doen voor ouderen in Haaksbergen?
  • Als u zich zorgen maakt om iemand in uw omgeving, kunt u dit signaal ook doorgeven aan de ouderenadviseur.

Waar vindt u de ouderenadviseur?

U kunt u contact opnemen met de ouderenadviseur Ton Harmsen. Via telefoonnummer (053) 574 36 17 of per mail via t.harmsen@noaberpoort.nl. U kunt met uw vragen ook naar het inloopspreekuur in de Noaberpoort van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Vrijwillige Ouderenadviseurs

Het welzijnswerk voor ouderen werkt samen met de vrijwillige ouderenadviseurs (Voa’s) in Haaksbergen. U kunt zelf telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 06 - 1029 5295 of stuur een mail naar voahaaksbergen@gmail.com.