Informatie over ondersteunende diensten

Maatje

Op bepaalde momenten in het leven heb je even een coach, mentor of maatje nodig. Een maatje is een vrijwilliger die een-op-een gekoppeld is aan iemand. Maatjes zijn er op vele manieren en voor verschillende mensen.

Vrienden vinden

Er zijn verschillende initiatieven in Haaksbergen voor mensen die op zoek zijn naar een maatje om samen iets te ondernemen of om samen op stap te gaan. Wanneer je niemand kunt vragen met jou iets te gaan doen, is een maatje mogelijk een oplossing. Een aantal mogelijkheden in Haaksbergen:

  • Ziens voor iedereen die samen ondernemen leuker vindt dan alleen en die daarbij ondersteuning kan gebruiken. Kom vrijblijvend langs bij de Adriaen Brouwerstraat 10.
  • Vind een maatje is onderdeel van de Noaberpoort. Voor mensen die een maatje zoeken om samen iets te ondernemen. Neem voor meer informatie contact op met de Noaberpoort.
  • Tandem van Humanitas Twente ondersteunt mensen die zich om welke reden dan ook geïsoleerd en alleen voelen. Vrijwilligers helpen stapsgewijs een netwerk op te bouwen en/of te onderhouden. Ze werken samen met de deelnemers aan het zelfvertrouwen en de competenties hier zelfstandig stappen in te zetten. De onder­steuning is tijdelijk en gericht op zelf weer verder kunnen. Vrijwilligers van Tandem zijn ook getraind om specifieke vragen van bijvoorbeeld ex­-gedetineerden, nieuwkomers of (ex)cliënten van hulpverleningsinstanties op passende wijze op te pakken.
  • Vriendendienst Hoor 'ns van Mediant biedt gezelschap en gaat over het ondernemen van alledaagse dingen zoals bijvoorbeeld koffiedrinken, een spelletje doen, wandelen, een bezoekje aan de stad of samen fietsen. Het is bedoeld voor mensen met terugkerende psychiatrische klachten die behoefte hebben aan nieuwe contacten. 
  • Vriendenkring Samen Sterk is een initiatief in Hengelo dat gerund wordt door vrijwilligers. Iedereen is welkom.

Hulp voor jonge gezinnen en jongeren

Vrijwilligers van Humanitas bieden steun aan gezinnen met jonge kinderen (Home Start) en aan jongeren van 12 tot 25 jaar bij het ontdekken van zichzelf en het vinden van een plek in de samenleving (Match).

Gezinsondersteuning
Ondersteunt gezinnen door o.a. een luisterend oor te bieden, hun eigen ervaring als opvoeder te delen of door praktische hulp te bieden. De inzet is erop gericht dat gezinnen op eigen kracht weer verder kunnen en kinderen opgroeien in een positief opvoed­ klimaat. Hier kunnen we verschil­lende methodieken voor inzetten.

Match
Ondersteunt jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Dit kunnen jonge ouders zijn, scholieren, jonge nieuwkomers, dak­ en thuisloze jongeren of jongeren die een link hebben met de jeugdzorg. Jongeren worden ondersteund bij het vinden van hun plek in de maatschappij, het versterken van zelfvertrouwen en het opbouwen van hun netwerk, het maken van keuzes in schoolloopbaan, werk of vrije tijd. Een coach kan ook worden ingezet tijdens of aanslui­tend aan een jeugdzorgtraject, om het effect van de hulpverlening te versterken en de uitstroom te bevorderen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat er van u als maatje wordt verwacht? Neem dan contact op met Gerda van der Velde, maatjesconsulent bij de Noaberpoort. Dat kan via telefoonnummer (053) 573 45 89 of per mail via g.vandervelde@noaberpoort.nl.