Dé marktplaats voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Specsavers steunt lokale goede doelen in initiatieven

Lokale goede doelen en initiatieven hebben het zwaar in Nederland en een steeds groter aantal heeft moeite om het hoofd boven water te houden. Om het goede werk van deze doelen te bemoedigen en iets terug te geven aan de lokale gemeenschap, heeft Specsavers in 2010 Stichting Specsavers Steunt in het leven geroepen.

Voor elk verkocht montuur en hoortoestel doneren de winkels een vast bedrag aan de Stichting. Na een jaar sparen schenkt elke winkel een mooi geldbedrag aan lokale doelen in hun buurt. Denk hierbij aan kinderboerderijen, sport- en muziekverenigingen, welzijnsprojecten, lokale voedselbanken, dierenopvangcentra, scouting etc.

 

 

 

Start nieuwe spaarronde

Per 1 januari 2015 sparen onze winkels weer voor nieuwe doelen. Vanaf 13 oktober 2014 kunnen lokale doelen zich  aanmelden via www.stichtingspecsaverssteunt.nl om in aanmerking te komen voor financiële steun. Voor het doel met de meeste stemmen per winkel wordt een jaar lang gespaard.

Tips voor het werven van sponsoren

"Vrijwilligers worden niet betaald omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn". 

Voor niets gaat de zon op. Dankzij de vrijwillige inzet van mensen kan er veel (meer) gerealiseerd worden. Toch blijven er investeringen nodig (in geld of natura) nodig om activiteiten uit te voeren, evenementen te organiseren, materiaal aan te schaffen en meer. Sponsoring kan dan uitkomst bieden. Maar hoe werf je sponsoren? Hier een aantal tips:

>> zoek meerdere sponsoren
>> richt het verzoek tot sponsoren, die ook daadwerkelijk de middelen hebben
>> zoek sponsoren, die lokaal betrokken zijn
>> huidige leveranciers kunnen sponsor worden met afspraak blijvende voorkeursleverancier
>> bekijk de website van de potentiële sponsor
>> richt je op het beleid en de speerpunten van de organisatie en speel hierop in
>> denk na over wat er precies gesponsord moet worden; maak dit concreet en splits het eventueel op in onderdelen
>> maak het tot een win-win situatie
>> ga een sponsorcontract aan voor meerdere jaren
>> sponsoring hoeft niet altijd en alleen geld te zijn; denk ook aan diensten, inzet van uren
>> bereid een gesprek met een potentiële koper goed voor
>> denk na over een tegenprestatie en bied dit aan
>> zorg voor terugkoppeling naar een sponsor; bedankje/uitnodiging/sponsormagazine/etc.