Dé marktplaats voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Voorkomen van fraude

Elke vrijwilligersorganisatie heeft te maken met geld. 

Wanneer u over het beheer geen zorgvuldige afspraken maakt, kan dat tot misbruik en fraude leiden. Vereniging NOV biedt haar leden een overzicht aan van eenvoudige maatregelen om fraude binnen vrijwilligersorganisaties tegen te gaan. Waar u 'vereniging' leest, kan ook 'stichting' staan.

Noodzaak van een veilige organisatie

Hoewel het voor de hand ligt dat je fraude moet voorkomen, omschrijven we eerst kort de noodzaak om goede maatregelen door te voeren. Met het beheer van geld moet u voorzichtig omgaan omdat:

  • veelal leden en/of begunstigers (donateurs, sponsors) dit geld bij elkaar brengen. Zij hebben recht op goed beheer van de bijdragen die zij aan de vereniging geven;
  • het voortbestaan van de vereniging in gevaar komt als geld verdwijnt;
  • u vrijwilligers die met geld omgaan (waaronder de penningmeester) simpelweg niet in de verleiding moet brengen zichzelf door fraude te verrijken
  • bestuurders zijn persoonlijk aansprakelijk als het bestuur onvoldoende maatregelen heeft genomen om fraude te voorkomen.

Alle reden dus om het risico van fraude maximaal te beperken. 

Klik hier voor de uitgebreide folder van het NOV.